inwestor
na lata
najważniejszy jest polski przemysł, ale też i pomysł

Działalność

Towarzystwo Finansowe Silesia jest wiarygodnym partnerem finansowym, który sprawdza się w wymagających projektach restrukturyzacyjnych. Nasza działalność oparta jest na indywidualnie dobranej strukturyzacji i aranżacji finansowania dużych polskich firm. Projekty prowadzimy na zasadach win-win, co oznacza że korzyści ze współpracy osiągają obie strony transakcji. Zakres działania łączy finansowanie, inwestycje kapitałowe oraz usługi. Współpracujemy z największymi polskimi przedsiębiorstwami.

Finansowanie

Usługi finansowe obejmują: udział w programach emisji obligacji, udzielanie pożyczek, zakup wierzytelności, leasingi, udzielanie poręczeń, zakup środków trwałych, instrumenty typu mezzanine (obligacje zamienne na akcje, warranty subskrypcyjne , akcje uprzywilejowane, inne).

Inwestycje kapitałowe

Towarzystwo Finansowe Silesia występuje jako większościowy udziałowiec lub akcjonariusz spółek kapitałowych. Nabywamy większościowe pakiety spółek ze zidentyfikowanym elementem synergii dla Grupy Towarzystwa Finansowego Silesia. Dopuszczamy możliwość nabycia mniejszościowych pakietów w spółkach o dużym potencjale innowacyjnym lub stopach zwrotu powyżej średniej rynkowej.

Usługi

Ponad 20 lat praktycznego doświadczenia na rynku oraz dostęp do innowacyjnych rozwiązań biznesowych sprawiają, że świadczymy na najwyższym poziomie usługi doradcze w zakresie zarządzania projektami, konsultingu w obrębie spółek portfelowych oraz wynajmu nieruchomości (zapraszamy na stronę Nieruchomości TFS).

 

Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.739.283.500,00

AA
  • A
  • A+
  • A++