Strategia CSR

Spółka wprowadza wysokie standardy zaangażowanej polityki społecznej w obszarach: ładu korporacyjnego, relacji z pracownikami, kontrahentami a także środowiskiem. Kluczowe obszary działalności Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o.o. w ramach CSR:

Ład organizacyjny
 • budujemy wysokie standardy etyczne,
 • kreujemy wizerunek firmy godnej zaufania, w szczególności poprzez oszczędne i racjonalne gospodarowanie posiadanymi zasobami, 
 • wyznaczamy cele strategiczne umożliwiające ich bieżący monitoring oraz rozliczanie, 
Zaangażowanie społeczne i rozwój
 • współpracujemy z uczelniami wyższymi - UE w Katowicach, technikami oraz szkołami zawodowymi,
 • rozwijamy kompetencje zawodowe pracowników (kursy językowe, szkolenia, warsztaty itd),
 • wspieramy przedsięwzięcia historyczne, jesteśmy partnerem Programu Wieloletniego "Niepodległa",
Relacje z pracownikami, rodzina i prawa człowieka
 • dbamy o bezpieczeństwo pracowników poprzez szkolenia i zapewnienie odpowiednich warunków pracy,
 • dofinansowujemy rozwój kompetencji i umiejętności pracowników – kursy językowe, szkolenia tematyczne,
 • dofinansowujemy dostęp do pakietu zdrowotnego Luxmed, pakietu ubezpieczeń na życie, karty multisport,
Uczciwe praktyki rynkowe
 • budujemy długoterminowe relacje z dostawcami,
 • prowadzimy przejrzystą politykę zakupową,
 • propagujemy etykę w biznesie,
Relacje z konsumentami
 • mamy prostą i zrozumiałą ofertę,
 • stosujemy etyczne zapisy umów,
 • edukujemy i budujemy świadomość konsumencką
Środowisko
 • prowadzimy proekologiczne działania w biznesie,
 • popularyzujemy ekologię, a także zdrowy styl życia,
 • prowadzimy biznes tak, aby minimalizować jego negatywny wpływ na przyrodę.
Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.739.283.500,00

AA
 • A
 • A+
 • A++