inwestor
na lata
kapitał ludzki to wartość organizacji

O nas/Kodeks Etyki

Rozwój Grupy Kapitałowej Towarzystwa Finansowego „Silesia” Sp. z o.o. jest nierozerwalnie powiązany z realizacją wartości obowiązujących zarówno Grupę oraz poszczególne spółki, piony, komórki organizacyjne i pracowników spółek. Celem Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o. o. jest utrzymywanie najwyższych standardów etycznych w spółkach z Grupy Kapitałowej.

  • Przygotowany „Kodeks etyki Grupy Kapitałowej TFS” definiuje normy, którymi zarządzający i pracownicy powinni kierować się zarówno w miejscu pracy jak i w relacjach zewnętrznych.

  • Naszym celem jest działanie zgodne z obowiązującymi przepisami, regulaminami i wewnętrznymi procedurami.

  • Poszanowanie prawa, staranność zawodowa oraz uczciwość na płaszczyźnie osobistej jak i zawodowej to priorytety, które budują długotrwałe relacje z otoczeniem: społecznością lokalną, opinią publiczną, inwestorami, pracownikami, czy organizacjami pozarządowymi.

 

Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.739.283.500,00

AA
  • A
  • A+
  • A++