inwestor
na lata
inwestujemy bo wierzymy w polskie firmy

Aktualności

W 2022 r. TFS, po uporządkowaniu skomplikowanej sytuacji prawnej majątku dawnej Walcowni Rur "Jedność", pozyskało dla nieruchomości inwestora branżowego, który kontynuuje hutniczą tradycję Siemianowic Śląskich.

W dniu 17 sierpnia 2023. r. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod nową inwestycję - budowę Hali Walcowni Kształtowników Gorącowalcowanych w Siemianowicach Śląskich.

Zarząd Towarzystwa Finansowego Silesia uhonorował Pana Przemysławowa Sztuczkowskiego - Prezesa Cognor Holding oraz Pana Przemysława Kulisia - Dyrektora Budownictwa Ogólnego STRABAG,  wręczając pamiątkowe statuetki i życzył pomyślnego zakończenia rozpoczynającej się inwestycji oraz dalszych sukcesów.

Na konferencji zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Katowicach, Grupę Kapitałową TFS reprezentowali Pani Beata Łapuszyńska - Menedżer oraz Pan Hubert Smorąg - Dyrektor Rozwoju Biznesu z Fabryka Kotłów "SEFAKO" S.A..

W prelekcji „Doskonalenie w dobie kryzysu” wskazano doświadczenia spółek z grupy TFS, w zakresie wdrażania rozwiązań proekologicznych w modernizacji kotłów węglowych, systemowego przechodzenia na paliwa gazowe i biomasę, a także rozwój innowacyjnych kierunków w energetyce bazujących na paliwach gazowo-wodorowych i jądrowych.


Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. dołączyło do grona instytucji finansowych zaangażowanych w finansowanie Jastrzębska Spółka Węglowa SA.

Jastrzębska Spółka Węglowa wraz z konsorcjum złożonym z ośmiu polskich instytucji finansowych podpisały umowę na nowatorskie finansowanie w formule SLL (Sustainability Linked Loan). To pierwsze takie finansowanie w sektorze wydobywczym w Europie Środkowo-Wschodniej. Środki w wysokości 1,65 mld PLN zagwarantują Spółce dalszy rozwój, przy jednoczesnej realizacji ambitnych celów transformacji klimatycznej.

SLL to forma finansowania, w której marża jest częściowo uzależniona od uzgodnionego postępu finansowanego podmiotu w osiąganiu celów w obszarze zrównoważonego rozwoju. Instytucje finansowe odgrywają kluczową rolę w skorelowaniu finansowania ze wskaźnikami ESG. Te unikalne ciągle transakcje finansowania staną się coraz powszechniejsze w kolejnych latach - Jadwiga Dyktus, Prezes Zarządu TFS.

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. sfinalizowało trwający od stycznia b.r. proces sprzedaży pakietu kontrolnego (38%) akcji TORPOL S.A. na rzecz Centralny Port Komunikacyjny.
TFS od dwóch dekad aktywnie uczestniczy w ważnych procesach inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych dużych przedsiębiorstw państwowych,  Spółka wykorzystała okazję inwestycyjną uczestnicząc w IPO Torpolu i jako inwestor finansowy wykonała jak najlepiej swoją rolę.
Zapewniamy zarówno CPK, jak i akcjonariuszy Torpolu, że dziś jest to spółka profesjonalnie zarządzana, z innowacyjną kulturą organizacyjną, doskonałą kadrą kierowniczą i zespołem ok. 800 pracowników oddanych jej sukcesowi – podkreśla Pani Jadwiga Dyktus  Prezes Zarządu TFS.

Dołącz do naszego zespołu w Katowicach i Warszawie.
?Sprawdź nasze aktualne rekrutacje:
?https://lnkd.in/dH82NaJg
Aplikuj online lub prześlij CV bezpośrednio na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

TFS od ponad 20 lat uczestniczy w procesach inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych dużych podmiotów państwowych. TFS wykorzystało okazję inwestycyjną uczestnicząc w IPO Torpolu oraz wsparło Torpol uczestnicząc okresowo w finansowaniu Spółki. Obecnie Torpol jest firmą posiadającą zarówno potencjał ludzki, finansowy jak i sprzętowy by zmierzyć się z wyzwaniami jakie dotykają dzisiaj branżę budownictwa kolejowego. Jako inwestor finansowy, TFS pozyskało dla Torpolu inwestora branżowego, który stwarza możliwość dalszego wzrostu pozycji Torpolu na rynku inwestycji kolejowych oraz umożliwia realizację strategicznego projektu, jakim jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W dniu 9 listopada br. pracownicy oraz Zarząd Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. wzięli aktywny udział w szkoleniu z zakresu zmian w KSH. Szkolenie miało wymiar praktyczny, a jego celem było poznanie nowych regulacji i rozwiązań prawnych, które wprowadził znowelizowany KSH. Całość przebiegła w formule warsztatowej, popartej przykładami wpływu zmian kodeksu na działalność organów korporacyjnych. 

W szczegóły Nowego Prawa Grupy Spółek i możliwości jego implementacji w naszej GK wprowadzili nas praktycy reprezentujący Kancelaria Pawełczyk oraz Instytut Prawa Gospodarczego, tj. dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. UŚ.Przemysław CiszakMarcin Skoczylas i Jan Grubizna

25 października 2022 r. Pani Joanna Witkowska-Mosz - Dyrektor Finansowy w Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. uczestniczyła w konferencji Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Katowicach „Stan i perspektywy hutnictwa żelaza i stali w Polsce". Pani Joanna Witkowska-Mosz przedstawiła zrealizowany przez TFS projekt pozyskania inwestora dla terenów siemianowickiej walcowni oraz nowe perspektywy rozwoju dla tych terenów, których nowe życie możliwe jest dzięki pozyskanemu przez TFS inwestorowi - giełdowej spółce Cognor. W prezentacji omówione zostały również przyczyny braku uruchomienia Walcowni Rur Jedność, której początki sięgały lat 70-tych ubiegłego wieku.

24.06.2022 w Katowicach odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Gospodarczego pt. „Nowe prawo holdingowe i jego rola wobec wyzwań współczesnej gospodarki”.

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. należało do grona partnerów wydarzenia.

Podczas konferencji omówiono nowelizację Kodeksu spółek handlowych, która będzie obowiązywać od 13 października 2022 r. Nowe przepisy mają na celu stworzenie efektywnych ram do zarządzania „grupą spółek” oraz wzmocnienie uprawnień kontrolnych i usprawnienie działania rad nadzorczych spółek kapitałowych.

Pracownicy Grupy Kapitałowej Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. od lat są zaangażowani w honorowe krwiodawstwo. 
 
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "VICTORIA"​ S.A. oraz Fabryka Kotłów "SEFAKO" S.A. od wielu lat działają Kluby Honorowych Dawców Krwi - w Wałbrzychu od 1990 r. a w Sędziszowie od 1978 roku. 
 
Wszystkim Honorowym Krwiodawcom składamy serdeczne podziękowania, jak i wyrazy uznania za godną naśladowania postawę, dzięki której można ratować zdrowie i życie potrzebującym tej pomocy. Oddawanie krwi jest najcenniejszym darem, którego nie można wyprodukować, nie można kupić.

W imieniu Zarządu i zespołu Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o.o. składamy Krwiodawcom podziękowania za bezinteresowność i solidarność.

 

Rada Nadzorcza Fabryki Elementów Złącznych S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu.

Fabryka Elementów Złącznych S.A. to jeden z najbardziej znanych producentów dla przemysłu górniczego i kolejowego w branży elementów złącznych.

TFS zaprasza do zgłaszania swoich kandydatur pod linkiem -> fez.pl

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. miało zaszczyt być w gronie partnerów Konferencji „Perspektywy rozwoju sektora energii w Polsce 2040”., której organizatorem było Polskie Towarzystwo Gospodarcze.
Tematy paneli Konferencji były następujące:
- Polityka energetyczna państwa do 2040 r. (PEP2040).
- Wyzwania systemu bezpieczeństwa energetycznego Polski w dynamicznie zmieniającym się świecie.
- SMR-y jako nowe źródło atomowej energii – wyzwania.

Konferencja była doskonałym forum prezentacji wyzwań dla tej strategicznej branży gospodarki.

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. ("Spółka") informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza Spółki powołała na nową ósmą kadencję rozpoczynającą się z dniem następującym po dniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.
 
- Panią Jadwigę Dyktus - na stanowisko Prezesa Zarządu Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o.o.
 
- Panią Monikę Domańską - na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o.o. 
Życzenia Wielkanocne
Życzenia Wielkanocne  

kwiecień, 14, 2022

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, składamy Wszystkim najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, radości, odpoczynku przy rodzinnym stole, mnóstwa wiosennego optymizmu. Życzymy, aby spotkania przy wielkanocnym stole upływały w rodzinnej atmosferze.

 

Zarząd i Pracownicy Towarzystwa Finansowego „Silesia” Sp. z o.o.

Nabywcą 21,5-hektarowego przemysłowego terenu w Siemianowicach Śląskich została giełdowa spółka Cognor S.A., która kupiła obszar za ponad 61,5 mln zł. W piątek 25.03.2022 Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. i Cognor podpisały ostateczną umowę sprzedaży. W lutym bieżącego roku spółka ta wygrała ogłoszony przez TFS przetarg na sprzedaż nieruchomości.
Nowy inwestor zapowiada kontynuację przemysłowych tradycji dla siemianowickiego terenu.
Finalizacja sprzedaży nieruchomości siemianowickiej wieńczy wieloletni proces porządkowania majątku i terenów dawnej walcowni.

Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "VICTORIA"​ S.A. modernizuje sortownię grubą przy udziale trzech spółek z GK TFS:
☑️Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "VICTORIA"​ S.A.
☑️Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o.
☑️TORPOL S.A.

Współpraca wewnątrzgrupowa to sprawna realizacja zadania oraz marże wewnątrz GK Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.


Spotkanie Zarządów Spółek Grupy Kapitałowej TFS:

☑️ Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
☑️ Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o.
️☑️ TORPOL S.A.
️☑️ Torpol Oil&Gas
️☑️ Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "VICTORIA"​ S.A.
️☑️ ZUE epeKoks Sp. z o.o.
️☑️ Fabryka Kotłów "SEFAKO" S.A.
️☑️ Centralne Biuro Konstrukcji Kotłów S.A.
️☑️ Fabryka Elementów Złącznych S.A.

GK TFS podsumowała doskonałe wyniki roku 2021 oraz zaplanowała realizację nowych inwestycji i wspólnych przedsięwzięć w 2022 roku.

Pomoc dla obywateli Ukrainy – Infolinia 19524

Obywatel Ukrainy wybierając numer 19524 lub wchodząc na stronę www.zielonalinia.gov.pl może otrzymać informacje na temat: 
- ofert pracy, 
- uprawnień na rynku pracy, 
- szkoleń i przekwalifikowań, 
- form wsparcia z urzędu pracy, 
- procedur zatrudniania cudzoziemców, 
- instrumentów rynku pracy (m.in. staży, bonów, przygotowania zawodowego dorosłych, robót publicznych czy prac interwencyjnych).

www.gov.pl

 

Grupa Kapitałowa Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o.o. włącza się w niesienie pomocy dla obywateli Ukrainy.

Spółki z Grupy Kapitałowej TFS organizują lub finansują dla uchodźców z Ukrainy m.in.:

- transport z granicy,
- mieszkania przejściowe,
- materiały opatrunkowe i leki,
- pomoc dzieciom i studentom,
- wsparcie nauki języka polskiego.

Nasi pracownicy w ramach wolontariatu angażują się w lokalne formy pomocy uchodźcom. Działania dostosowujemy do aktualnych potrzeb i rozwoju sytuacji u naszych wschodnich sąsiadów.

Składamy najlepsze życzenia dla wszystkich inżynierów z Grupy Kapitałowej Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o.o.:

➡️ Fabryka Kotłów "SEFAKO" S.A.
➡️ Centralne Biuro Konstrukcji Kotłów S.A.
➡️ Sędziszowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
➡️ TORPOL S.A.
➡️ Torpol Oil&Gas
➡️ Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "VICTORIA"​ S.A.
➡️ Zakład Usług Energetycznych „epeKoks” Sp. z o.o.
➡️ Fabryka Elementów Złącznych S.A.
➡️ Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o.
 
Inżynierom z naszej Grupy życzymy samych sukcesów oraz satysfakcji na drodze zawodowej w dobie rozwoju nowoczesnej myśli technicznej.

Dwie spółki z Grupy Kapitałowej Towarzystwa Finansowego Silesia, członkami stowarzyszenia Dolnośląska Dolina Wodorowa - Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "VICTORIA"​ S.A. oraz wrocławski Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o.
 
Tworzenie dolin wodorowych to jeden z warunków budów rynku wodoru. Nowoczesne technologie wymagają kapitału oraz budowania łańcucha wartości dzięki współpracy środowiska nauki, biznesu i samorządu oraz wykorzystaniu również wsparcie funduszy celowych zw. z transformacją energetyczną

więcej informacji w artykule -> Dolnośląska Dolina Wodorowa

Zarząd Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o.o. oraz Rada Nadzorcza Fabryka Kotłów "SEFAKO" S.A. wspólnie spotkali się omawiając strategiczne wyzwania dla GK SEFAKO. Doskonałe wyniki SEFAKO notowane w ostatnich trzech latach oraz historyczny wynik roku 2021 pozwalają planować pozyskanie nowych kompetencji przez SEFAKO oraz wejście na nowe rynki.

Nowa strategia na lata 2022-2026 zostanie przyjęta do końca czerwca 2022 roku.

W dniu wczorajszym (16.02.2022 r.) został pozytywnie rozstrzygnięty przetarg na sprzedaż poprzemysłowego terenu po Walcowni Rur Jedność w Siemianowicach Śląskich. Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. ogłosiło ww. przetarg w styczniu br. Gratulujemy nowemu nabywcy!

zapraszamy do artykułu -> www.wnp.pl

Życzenia Świąteczne
Życzenia Świąteczne  

grudzień, 20, 2021

Życzymy wszystkim Partnerom, Kontrahentom i Przyjaciołom radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku 2022

Strona 1 z 4
Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.723.698.000,00

AA
  • A
  • A+
  • A++