inwestor
na lata
Inwestujemy w Polskę, bo warto

Projekty

Na liście sukcesów Towarzystwa Finansowego Silesia jest między innymi udział w dużych projektach o charakterze restrukturyzacyjnym Jastrzębskiej Spółki Węglowej a także Polimexu-Mostostal.

Obligacje Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA

Lata: 2016 - 2018

W 2016 r. TFS uczestniczyło w programie działań optymalizacyjnych (naprawczych i rozwojowych) Grupy Kapitałowej JSW. Łączne zaangażowanie wyniosło 520 mln złotych. TFS nabyło większościowy pakiet akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria S.A. za kwotę 220 mln zł oraz objęło obligacje JSW za kwotę 300 mln zł. Działania TFS pozwoliły JSW na pokonanie najtrudniejszego okresu dekoniunktury, który dotknął wszystkie spółki węglowe. Odzwierciedleniem efektów prac był wzrost kursu JSW z 8 zł do ponad 100 zł za jedną akcję, utrzymanie pozycji rynkowej oraz miejsc pracy dla tysięcy osób. Towarzystwo Finansowe Silesia utrzymuje swoje zaangażowanie w JSW jako stabilny partner finansowy.

Obligacje PXM

Lata: 2017 -

Transakcja rozpoczęła się na ostatnim etapie realizacji strategicznych dla gospodarki państwa projektów w Opolu i Kozienicach. Nabycie przez TFS obligacji Polimexu pozwoliło na podjęcie rozmów z bankami o nowych gwarancjach dla Polimexu, co było niezbędnym elementem dla firmy, która realizuje projekty budownictwa infrastrukturalnego i energetycznego. Udział TFS umożliwił wejście kapitałowe inwestorów branży energetycznej (PGE, ENERGA, PGNiG Technologie, ENEA) do Polimex-u. Dzięki ustabilizowaniu sytuacji finansowej, Polimex zakończył budowę bloku energetycznego w Kozienicach o mocy 1075 MW.

Restrukturyzacja sektora węglowego

Lata: 2015 - 2017

TFS uczestniczył w programie budowy Polskiej Grupy Górniczej. Początkowe zaangażowanie polegało na objęciu obligacji Kompanii Węglowej S.A. Obecnie w ramach kolejnych etapów projektu oraz zaangażowaniu spółek energetycznych TFS posiada 15,32% udziału w kapitale zakładowym PGG. W grudniu 2017 r. zostało zarejestrowane przekształcenie spółki PGG w spółkę akcyjną. Spółka jest liderem w obszarze wydobycia węgla kamiennego, rocznie produkuje 30 mln ton surowca dla sektora energetycznego i odbiorców detalicznych. Udana restrukturyzacja sektora węglowego umocniła pozycję PGG, które obecnie jest największym przedsiębiorstwem górniczym w Europie.

Restrukturyzacja PLL LOT S.A. - Nieruchomości

Lata: 2012 -

W 2012 roku w ramach projektu restrukturyzacji Polskich Linii Lotniczych LOT SA TFS nabyło 11-sto hektarową nieruchomość, zlokalizowaną w biznesowym zagłębiu Warszawy, bezpośrednio przy lotnisku Chopina.
Można tu wynająć powierzchnie biurowe i usługowe, a także przestrzenie magazynowe i techniczne. Klientami Towarzystwa Finansowego Silesia są między innymi Polskie Linie Lotnicze LOT, renomowane centrum medyczne, firmy z branży technologicznej, motoryzacyjnej i usługowej. W biurowcach TFS istnieje możliwość dowolnej aranżacji biur w modułach o wielkości od 5 do nawet 400 metrów kwadratowych. Budynki posiadają kilkadziesiąt niezależnych miejsc parkingowych. Szczegóły na stronie www.tfsnieruchomosci.pl.

Restrukturyzacja Eurolot S.A. - Samolot Embraer 175

Lata: 2014

Towarzystwo Finansowe Silesia jest właścicielem samolotu, który został przejęty od spółki Eurolot SA w styczniu 2014 roku w związku z brakiem wykupienia przez Eurolot SA wyemitowanych obligacji. Po przejęciu samolotu TFS dzierżawi samolot dla PLL LOT SA. Samolot odbywa regularne loty na trasach międzynarodowych.  Samolot Embraer 175 to odrzutowiec średniego zasięgu, zabierający na pokład maksymalnie 78 pasażerów. Zasięg samolotu wynosi 3334 km. Prędkość przelotowa 870 km/h.

Szczeciński Park Przemysłowy

Lata: 2014 - 2017

W 2017 roku Towarzystwo Finansowe Silesia z sukcesem zakończyło projekt związany ze Szczecińskim Parkiem Przemysłowym zbywając 100% udziałów Spółki na rzecz MARS Fundusz Inwestycyjny. Dezinwestycja TFS była związana z realizacją rządowego programu „Batory”.

Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.739.283.500,00

AA
  • A
  • A+
  • A++