O nas

Towarzystwo Finansowe Silesia posiada 20 lat doświadczenia w realizacji strategicznych projektów dla gospodarki Państwa. Działa w najważniejszych dla Polski branżach m.in. przemyśle kolejowym, koksowniczym, energetyce, infrastrukturze oraz nieruchomościach. Jest wiarygodnym, długoterminowym inwestorem finansowym nakierowanym na wzrost wartości posiadanych spółek i budowę synergii między nimi. Dwuosobowy zarząd firmy wykorzystuje wieloletnie doświadczenie i kompetencje, aby efektywnie lokować publiczne środki w inwestycje kluczowe dla polskiej gospodarki. Spółka realizuje Rządowy Program na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju poprzez udział w programach restrukturyzacji, mających na celu poprawę parametrów ekonomicznych przedsiębiorstw oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Państwa.

 więcej o nas

O grupie kapitałowej

Grupę kapitałową Towarzystwa Finansowego Silesia stanowią:

  •   Grupa kapitałowa Torpol SA (38% TFS) z Torpol Oil & Gas sp. z o.o.,
  •   Grupa kapitałowa Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "Victoria" SA (93,23%) z Zakładem Usług Energetycznych „epeKoks” Sp. z o.o.,
  •   Grupa kapitałowa Fabryka Kotłów SEFAKO SA (96,30%) z Sędziszowskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. oraz z Centralnym Biurem Konstrukcji Kotłów S.A. w Tarnowskich Górach,
  •   Fabryka Elementów Złącznych S.A. (90,25%) w Siemianowicach Śląskich,
  •   Instytut Automatyki Systemów Energetycznych sp. z o.o. (85%) we Wrocławiu,
  •   Walcownia Rur Silesia S.A w likwidacji (100%) w Siemianowicach Śląskich.
 więcej o grupie kapitałowej
Torpol logo
Victoria logo
Sefako logo
Walcownia Rur Silesia logo
FEZ logo
IASE logo
Torpol oil&gas logo
PGG logo
CBKK logo
EPE Koks logo
SPEC logo
Walcownia Rur Jedność logo

Aktualności

„Nowe prawo holdingowe i jego rola wobec wyzwań współczesnej gospodarki” 

czerwiec, 30, 2022

24.06.2022 w Katowicach odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Gospodarczego pt. „Nowe prawo holdingowe i jego rola wobec wyzwań współczesnej gospodarki”.

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. należało do grona partnerów wydarzenia.

Podczas konferencji omówiono nowelizację Kodeksu spółek handlowych, która będzie obowiązywać od 13 października 2022 r. Nowe przepisy mają na celu stworzenie efektywnych ram do zarządzania „grupą spółek” oraz wzmocnienie uprawnień kontrolnych i usprawnienie działania rad nadzorczych spółek kapitałowych.

14.06.2022 - Światowy Dzień Krwiodawcy 

czerwiec, 14, 2022

Pracownicy Grupy Kapitałowej Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. od lat są zaangażowani w honorowe krwiodawstwo. 
 
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "VICTORIA"​ S.A. oraz Fabryka Kotłów "SEFAKO" S.A. od wielu lat działają Kluby Honorowych Dawców Krwi - w Wałbrzychu od 1990 r. a w Sędziszowie od 1978 roku. 
 
Wszystkim Honorowym Krwiodawcom składamy serdeczne podziękowania, jak i wyrazy uznania za godną naśladowania postawę, dzięki której można ratować zdrowie i życie potrzebującym tej pomocy. Oddawanie krwi jest najcenniejszym darem, którego nie można wyprodukować, nie można kupić.

W imieniu Zarządu i zespołu Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o.o. składamy Krwiodawcom podziękowania za bezinteresowność i solidarność.

 

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Fabryki Elementów Złącznych S.A. 

czerwiec, 09, 2022

Rada Nadzorcza Fabryki Elementów Złącznych S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu.

Fabryka Elementów Złącznych S.A. to jeden z najbardziej znanych producentów dla przemysłu górniczego i kolejowego w branży elementów złącznych.

TFS zaprasza do zgłaszania swoich kandydatur pod linkiem -> fez.pl

działalność

Finansowanie

Usługi finansowe obejmują: udział w programach emisji obligacji, udzielanie pożyczek, zakup wierzytelności, leasing, udzielanie poręczeń, zakup środków trwałych, instrumenty typu mezzanine (obligacje zamienne na akcje, warranty subskrypcyjne , akcje uprzywilejowane, inne).

Inwestycje kapitałowe

Towarzystwo Finansowe Silesia występuje jako większościowy udziałowiec lub akcjonariusz spółek kapitałowych. Nabywamy większościowe pakiety spółek ze zidentyfikowanym elementem synergii dla Grupy Towarzystwa Finansowego Silesia. Dopuszczamy możliwość nabycia mniejszościowych pakietów w spółkach o dużym potencjale innowacyjnym lub stopach zwrotu powyżej średniej rynkowej.

Usługi

Ponad 20 lat praktycznego doświadczenia na rynku oraz dostęp do innowacyjnych rozwiązań biznesowych sprawiają, że świadczymy usługi doradcze na najwyższym poziomie w zakresie zarządzania projektami, konsultingu w obrębie spółek portfelowych oraz wynajmu nieruchomości (zapraszamy na stronę nieruchomości TFS).

Samolot Embraer 170-200

Samolot Embraer 175

Dzierżawiony jest Polskim Liniom Lotniczym LOT. Odbywa regularne loty na trasach największych europejskich stolic.

Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.723.698.000,00

AA
  • A
  • A+
  • A++