O nas

Towarzystwo Finansowe Silesia posiada 20 lat doświadczenia w realizacji strategicznych projektów dla gospodarki Państwa. Działa w najważniejszych dla Polski branżach m.in. przemyśle kolejowym, koksowniczym, energetyce, infrastrukturze oraz nieruchomościach. Jest wiarygodnym, długoterminowym inwestorem finansowym nakierowanym na wzrost wartości posiadanych spółek i budowę synergii między nimi. Dwuosobowy zarząd firmy wykorzystuje wieloletnie doświadczenie i kompetencje, aby efektywnie lokować publiczne środki w inwestycje kluczowe dla polskiej gospodarki. Spółka realizuje Rządowy Program na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju poprzez udział w programach restrukturyzacji, mających na celu poprawę parametrów ekonomicznych przedsiębiorstw oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Państwa.

 więcej o nas

O grupie kapitałowej

Grupę kapitałową Towarzystwa Finansowego Silesia stanowią:

  •   Grupa kapitałowa Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "Victoria" SA (93,23%) z Zakładem Usług Energetycznych „epeKoks” Sp. z o.o.,
  •   Grupa kapitałowa Fabryka Kotłów SEFAKO SA (96,30%) z Sędziszowskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. oraz z Centralnym Biurem Konstrukcji Kotłów S.A. w Tarnowskich Górach,
  •   Fabryka Elementów Złącznych S.A. (90,25%) w Siemianowicach Śląskich,
  •   Instytut Automatyki Systemów Energetycznych sp. z o.o. (85%) we Wrocławiu,
 więcej o grupie kapitałowej
 
Victoria logo
Sefako logo
 
FEZ logo
IASE logo
 
 
CBKK logo
EPE Koks logo
SPEC logo
 

Aktualności

Przemysł stalowy wraca do Siemianowic Śląskich 

sierpień, 18, 2023

W 2022 r. TFS, po uporządkowaniu skomplikowanej sytuacji prawnej majątku dawnej Walcowni Rur "Jedność", pozyskało dla nieruchomości inwestora branżowego, który kontynuuje hutniczą tradycję Siemianowic Śląskich.

W dniu 17 sierpnia 2023. r. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod nową inwestycję - budowę Hali Walcowni Kształtowników Gorącowalcowanych w Siemianowicach Śląskich.

Zarząd Towarzystwa Finansowego Silesia uhonorował Pana Przemysławowa Sztuczkowskiego - Prezesa Cognor Holding oraz Pana Przemysława Kulisia - Dyrektora Budownictwa Ogólnego STRABAG,  wręczając pamiątkowe statuetki i życzył pomyślnego zakończenia rozpoczynającej się inwestycji oraz dalszych sukcesów.

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. partnerem konferencji „Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne”. 

kwiecień, 25, 2023

Na konferencji zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Katowicach, Grupę Kapitałową TFS reprezentowali Pani Beata Łapuszyńska - Menedżer oraz Pan Hubert Smorąg - Dyrektor Rozwoju Biznesu z Fabryka Kotłów "SEFAKO" S.A..

W prelekcji „Doskonalenie w dobie kryzysu” wskazano doświadczenia spółek z grupy TFS, w zakresie wdrażania rozwiązań proekologicznych w modernizacji kotłów węglowych, systemowego przechodzenia na paliwa gazowe i biomasę, a także rozwój innowacyjnych kierunków w energetyce bazujących na paliwach gazowo-wodorowych i jądrowych.


JSW z nowoczesnym finansowaniem SLL 

kwiecień, 13, 2023

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. dołączyło do grona instytucji finansowych zaangażowanych w finansowanie Jastrzębska Spółka Węglowa SA.

Jastrzębska Spółka Węglowa wraz z konsorcjum złożonym z ośmiu polskich instytucji finansowych podpisały umowę na nowatorskie finansowanie w formule SLL (Sustainability Linked Loan). To pierwsze takie finansowanie w sektorze wydobywczym w Europie Środkowo-Wschodniej. Środki w wysokości 1,65 mld PLN zagwarantują Spółce dalszy rozwój, przy jednoczesnej realizacji ambitnych celów transformacji klimatycznej.

SLL to forma finansowania, w której marża jest częściowo uzależniona od uzgodnionego postępu finansowanego podmiotu w osiąganiu celów w obszarze zrównoważonego rozwoju. Instytucje finansowe odgrywają kluczową rolę w skorelowaniu finansowania ze wskaźnikami ESG. Te unikalne ciągle transakcje finansowania staną się coraz powszechniejsze w kolejnych latach - Jadwiga Dyktus, Prezes Zarządu TFS.

działalność

Finansowanie

Usługi finansowe obejmują: udział w programach emisji obligacji, udzielanie pożyczek, zakup wierzytelności, leasing, udzielanie poręczeń, zakup środków trwałych, instrumenty typu mezzanine (obligacje zamienne na akcje, warranty subskrypcyjne , akcje uprzywilejowane, inne).

Inwestycje kapitałowe

Towarzystwo Finansowe Silesia występuje jako większościowy udziałowiec lub akcjonariusz spółek kapitałowych. Nabywamy większościowe pakiety spółek ze zidentyfikowanym elementem synergii dla Grupy Towarzystwa Finansowego Silesia. Dopuszczamy możliwość nabycia mniejszościowych pakietów w spółkach o dużym potencjale innowacyjnym lub stopach zwrotu powyżej średniej rynkowej.

Usługi

Ponad 20 lat praktycznego doświadczenia na rynku oraz dostęp do innowacyjnych rozwiązań biznesowych sprawiają, że świadczymy usługi doradcze na najwyższym poziomie w zakresie zarządzania projektami, konsultingu w obrębie spółek portfelowych oraz wynajmu nieruchomości (zapraszamy na stronę nieruchomości TFS).

Samolot Embraer 170-200

Samolot Embraer 175

Dzierżawiony jest Polskim Liniom Lotniczym LOT. Odbywa regularne loty na trasach największych europejskich stolic.

Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.723.698.000,00

AA
  • A
  • A+
  • A++